Balto Sügiskross 2020

VEOKOERASPORDI VÕISTLUS Valgehobusemäel, 31.oktoober-1.november 2020


Balto Sügiskross 2020 veokoeraspordi võistlus Valgehobusemäe
Fotod Karina Saarestik


Veokoeraspordi võistlus Balto Sügiskross 2020 on ühtlasi ka IFSS maailmakarika etapp. Võistlus viiakse läbi vastavalt IFSS võistlusreeglitele (uuendatud mai 2020). Peakohtunik: Ülle Aaslav-Kaasik (IFSS race judge), abikohtunik: Margus Harak.

Balto Sügiskrossile on oodatud kõik veokoeraspordi huvilised algtasemest edasijõudnuteni. Võistlus on kahepäevane, mis tähendab, et tulemuse kirja saamiseks, tuleb rada läbida nii laupäeval kui pühapäeval, sest mõlema päeva ajad liidetakse. Võistlus toimub Järva maakonnas Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskuses.


Covid-19

Koroonaviirusest tingitud olukorrast ja kehtivatest reeglitest Eesti Vabariigis võivad võistluse toimumise tingimused muutuda. Juhul kui välisvõistlejaid Eestisse ei lubata korraldatakse Balto Sügiskross siseriikliku osalusega võistlusena. Võistlus võib ära jääda riigis kehtestatud eriolukorra korral. Sellisel juhul tagastatakse registreerimistasud lähtuvalt võistluse planeeritud aja ja eriolukorra väljakuulutamise hetke lähedusele osaliselt või täielikult. Konkreetsest võimalikust olukorrast ja sellest lähtuvatest muudatustest annab korraldustoimkond operatiivselt teada siinsel võistluse infolehel, kui ka võistluse Facebooki lehel.


Ajakava (uuendatud!)

Laupäev, 31.10.2020

 • 11.00 – 12.00 Võistlejate registreerimine, veterinaar – ja võistlusvarustuse kontroll (kõik võistlejad peavad olema õigeaegselt kohal). Samal ajal on avatud ka võistlusrada, millega saab tutvuma minna pärast registreerimist, veterinaarkontroll ja võistlusvarustuse kontrolli.
 • 12:15 Võistluse avamine, raja instruktaaž. Võistlusrada on tutvumiseks suletud.
 • 13:00 Põhiklasside stardid, vt. võistlejate stardiajad
 • 14:45 Laste koerakrossi klasside stardid I
 • 18:00 Koosolek, võistluspäeva kokkuvõte

Pühapäev, 01.11.2020

 • 10:00 Põhiklasside stardid II , vt. võistlejate stardiajad
 • 12:00-12.30 Laste koerakrossi klasside stardid II
 • Autasustamine algab 2 tunni jooksul pärast viimase võistleja finišeerimist


võistlusrada

Võistlusraja pikkus käru -, jalgratta -, tõukeratta – ja koerakrossi klassides on 4,6 km. Laste koerakrossi raja pikkuseks (raja pikkuses võib tulla muudatusi) on 550 m nii DCK1, DCK2 kui ka DCY klassis. 

Nii laupäeval kui ka pühapäeval on koerakrossi klassides paarisstardid (v.a. DCK1 ja DCK2 ning DCY). Paarisstart tähendab, et korraga stardib kaks võistlejat. Stardikoridorid on eraldatud võrkudega. 

Esimese päeva stardinimekiri koostatakse loosi alusel, teise päeva stardid tulevad esimese päeva tulemuste põhjal.

RAJAMÄRGID
Sinine ruut: liigu otse
Punane ring vasakul pool teed:
 pööra vasakule; paremal pool teed: pööra paremale
Kollane kolmnurk: ole ettevaatlik, sest rajal on mõni ohtlikum koht nt. järsem langus, pööre, tõus, konarus teel vms.

Valepöörded on blokeeritud võrgu, märgistuslindiga või viidaga.


võistlusklassid ja võistlejate vanused

Võistlejal on võimalus teha ühel võistluspäeval maksimaalselt kaks starti. Balto Sügiskrossil ei saa teha topeltstarti ühes ja samas võistlusklassis ning kategoorias. Näide naiste jalgrattaveoklassi põhjal: lubatud ei ole osaleda kaks korda DBW RNB klassis kuid lubatud on startida kahes erinevas kategoorias, milleks jalgrattaveos on DBW Open ja DBW RNB.

Topeltstartijatel palume arvestada, et tema järgmine start võib olla 10-15 minuti pärast finišeerimist ning korralikult välja puhkamiseks ei pruugi jääda piisavalt aega.

KÄRUVEDU
DR4 (3 kuni 4 koeraga, mehed ja naised). Juuniorid sünniaastaga 2003 kuni 2007, täiskasvanud sünniaastaga kuni 2002.
DR6 (4 kuni 6 koeraga, mehed ja naised). Täiskasvanud sünniaastaga kuni 2002.

TÕUKERATTAVEDU
DSW1 (1 koeraga, naised)
DSM1 (1 koeraga, mehed)
Noored sünniaastaga 2008 kuni 2010, juuniorid sünniaastaga 2003 kuni 2007, täiskasvanud sünniaastaga kuni 2002.
DS2 (1 kuni 2 koeraga, mehed ja naised). Täiskasvanud sünniaastaga kuni 2002.

JALGRATTAVEDU
DBW (1 koeraga, naised)
DBM (1 koeraga, mehed)
Juuniorid sünniaastaga 2003 kuni 2005, täiskasvanud sünniaastaga 1982 kuni 2002, veteranid kuni 1981.

KOERAKROSS
DCW (1 koeraga, naised)
DCM (1 koeraga, mehed)
Juuniorid sünniaastaga 2003 kuni 2007, täiskasvanud sünniaastaga 1982 kuni 2002, veteranid kuni 1981.

LASTE JA NOORTE KOERAKROSS
DCK1 (1 koeraga, poisid ja tüdrukud), lapsed I vanuserühm sünniaastaga alates 2013.
DCK2 (1 koeraga, poisid ja tüdrukud), lapsed II vanuserühm sünniaastaga 2011 kuni 2012.
DCY (1 koeraga, poisid ja tüdrukud). Noored sünniaastaga 2008 kuni 2010. Võimalusel avatakse eraldi klassid DCWY ja DCMY.

Noored, juuniorid ja veteranid võistlevad eraldi arvestuses juhul kui võistlusklassis on vähemalt 5 samas vanuseklassis võistlejat. 


kategooriad

 1. Avaklassi koerad (open class): kõik koerad, kes ei kuulu põhjamaiste kelgukoerte kategooriasse.
 2. Põhjamaised kelgukoerad RNB (registered nordic breeds):
  RNB1: siberi huskyd, kellel on FCI/EKL registreeritud tõutunnistus.
  RNB2: alaska malamuudid, grööni koerad, kanada eskimokoerad samojeedid ja jakuudi laikad, kellel on FCI/EKL registreeritud tõutunnistus.

Põhjamaiste kelgukoerte osas peetakse klasside lõikes eraldi arvestust järgmistel tingimustel:

 1. Võistlusklassi on registreerunud vähemalt 5 põhjamaiste kelgukoertega võistlejat. Sellisel juhul toimub eraldi arvestus põhjamaistele kelgukoertele (v.a. koerakrossis).
 2. Tõukerattaveos (DS1, DS2) ja käruveos (DR4 ja DR6) jaotatakse põhjamaised kelgukoerad omakorda kahte eraldi kategooriasse, juhul kui mõlemasse kategooriasse on registreerunud vähemalt 5 rakendit:
  RNB1 (siberi huskyd)
  RNB2 (alaska malamuudid, grööni koerad, samojeedi koerad, jakuudi laikad)


nõuded koertele ja veterinaarinfo

Kõik võistlevad koerad peavad olema terved, eakohaselt vaktsineeritud ja kiibistatud. Kõikides põhiklassides võistlevad koerad peavad olema võistluspäeval vähemalt 18 kuu vanused. Laste (DCK1 ja DCK2) ja noorte (DCY) koerakrossi klassides vähemalt 12 kuu vanused.

Põhjamaist tõugu koer peab olema FCI / Eesti Kennelliidus registreeritud tõutunnistusega. Juhul kui koeral pole tõutunnistus registreeritud, võistleb ta avaklassi koerte kategoorias. Koeri ei või võistluse ajal vahetada. Võta kaasa koera veterinaarpass, sest kohapeal on veterinaarkontroll. Mõlemal võistluspäeval on kohapeal veterinaararst Terje Vanahans, Lahemaa Loomade Koja loomakliinikust.


võistlusvarustus

Võistlusvarustus peab vastama IFSS võistlusreeglitele. Võistluse peakohtunik ja abikohtunik kontrollivad koerte alal (stake-out) ja stardialal enne starte pisteliselt kasutatava võistlusvarustuse ning loomade heaolu garanteerimise meetmete reeglitepärasust. 

NB! Alates käesolevast hooajast ei ole enam võistlusalal lubatud reeglitele mittevastavate karabiinide kasutamine (s.h jalutusrihmad, stake-out liinid jne).

Võistleja võib äärmisel vajadusel oma spordivarustust laenata maksimaalselt ühele võistlejale, juhul kui ta on registreerimisvormis sellest teavitanud võistluse korraldajat ning kui ta ei tee sama spordivarustusega kahte starti.

NB! Paraku ei ole kõigile topeltstartijatele, koerte ja/või varustuse jagajatele võimaldada võimalikult pikka vahet startide vahele. Loomulikult arvestame, et jõuaksid tagasi enne järgmist starti. Seega, kui jagad varustust või koera, teed kaks starti, siis veendu, et sul oleks enne starti kõik läbi mõeldud.


Stardimaksud ja registreerimine

07.09 kuni 11.10 täiskasvanud, juuniorid ja veteranid 35€ / noored ja lapsed 15€
12.10 kuni 25.10 täiskasvanud, juuniorid ja veteranid 45€ / noored ja lapsed 15€
26.10 kuni 31.10 ei ole registreerimine enam võimalik.

Baltospordi liikmetele hinnasoodustus -5€ esimesest registreerimisest.
Võistleja topeltstart on registreerimishinnast 10€ soodsam. Juba eelnevalt registreeritud klassi vahetamine kuni 11.oktoobrini on tasuta. Ilma mõjuva põhjuseta (nt. veterinaari näidustus, õnnetusjuhtum jne.) klassi vahetamise 26.10 kuni 29.10 tasu on 15€. Alates 30.10 ei ole klassi vahetamine enam võimalik.

Registreerimistasu sisaldab lisaks võistlusest osavõtu tasule suppi laupäeval!
Registreerimine loetakse õnnestunuks registreerimistasu laekumisel, ülekanne tuleb sooritada registreerimisankeedi saatmise kuupäeval.
Maksekorraldusele tuleb korrektselt märkida: Võistlusklass, nimi (juhul, kui on vajalik, siis ka lisapilet(id) a 3€/tk. laupäevasele lõunasupile).autasustamine

Autasustamine toimub 1. novembril pärast võistluse lõppu võistluspaigas.
Võistlusklassid, kus on vähemalt 5 osalejat (käruklassis 3 osalejat) autasustatakse Baltospordi poolt karikate/medalitega. Lisaks panevad auhindu välja meie võistluse toetajad. Üheks neist on Polaris koeratoit meie võistluse peasponsorilt kuivtoit.ee. Noori, juunioreid ja veterane autasustatakse eraldi juhul kui klassi on registreerunud vähemalt 5 võistlejat. Kui võistlejaid on vähem, siis kuuluvad nad täiskasvanute vanuserühma, kus parimat noort ja juuniori autasustatakse karikate/medalitega. Kõik finisheerujad saavad digitaalse diplomi.


ToetajadFoto – ja videograafid

Anna meile teada kui soovid tulla võistlusele pildistama.


reklaam ja müük võistluspaigas

Reklaam ja müük tuleb kooskõlastada korraldajaga. Võistluse toetajatele on toodete / teenuste reklaam ja müük võistluspaigas tasuta. 


Majutuse info ja broneerimine

Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskuses on 54 majutuskohta.
Kallisaba Puhkemaja asub võistlusala vahetus läheduses (~500 m) ja selles on 33 majutuskohta. 
Tõrvaaugu Metsamajad asuvad võistlusalast 2,6 km kaugusel ja neis on 18 majutuskohta.


BALTO SÜGISKROSS 2020 PEAKORRALDUSTIIM

Anu Raja – peakorraldaja +372 55 909 785
Aigar Kuus – kommunikatsioon võistlejatega, +372 56 243 678
Richard Põldmaa ja Martin Kreek – rajameister, +372 5063 118
Mariin Kaljula ja Kairi Kreek – reklaam ja turundus, + 372 56 565 166
Margus Veer – registreerimine, helitehnilised lahendused, ajavõtt + 372 512 5225
Marit Kuus, Erik Kangilaski, Margus Harak, Helle Kaljula – jooksvad ülesanded

E-mail: info@baltosport.ee
Sündmus Facebookis: Balto Sügiskross 2020 / IFSS World Cup


ABILISED VÕISTLUSPÄEVADEL 

Ootame kõiki huvilisi aktiivselt kaasa lööma Balto Sügiskrossi 2020 korraldusse. Oma soovist anna teada peakorraldustiimi liikmele.