Põhjamaised kelgukoerad (RNB)

Põhjamaiste kelgukoerte (registered nordic breeds) kategooriasse kuuluvad FCI / EKL tõutunnistusega alaska malamuudid, grööni koerad, samojeedi koerad ja siberi huskyd. Olenevalt võistluse korraldusest ja osalejate arvust klassides võidakse põhjamaised tõud jaotada omakorda kahte alagruppi:

A-grupp (RNB1): siberi huskyd
B-grupp (RNB2): alaska malamuudid, grööni koerad ja samojeedi koerad

Põhjamaised kelgukoerad, kellel puudub FCI/EKL tõutunnistus, võistlevad avaklassi koerte võistluskategoorias.

Mariin Kaljula Sp4NB
Baltosportlase Mariin Kaljula siberi huskyd kelgukoeraspordi MMil Norras, 2011a. 

Baltosportlase Aivar Narussoni alaska malamuudid kelgukoeraspordi MMil Austrias 2015a.