Lühendiseletus

Organisatsioonid:
IFSS – International Federation Of Sleddog Sports
WSA – World Sleddog Association
ESDRA – European Sleddog Racing Association
EKL – Eesti Kennelliit
FCI – Fédération Cynologique Internationale

Inimene:
Musher / dog driver – rakendijuht, koerajuht

Koerad:
SH – siberi husky
AM / MAL – alaska malamuut
GRL / GD- gröönikoer
SAM – samojeedi koer
AH – alaska husky

Kategooriad:
NB / RNB – nordic breeds / põhjamaised tõud
RNB1 – põhjamaiste kelgukoerte A-grupp, kuhu kuuluvad siberi huskyd
RNB2 – põhjamaiste kelgukoerte B-grupp, kuhu kuuluvad alaska malamuudid, samojeedi koerad ja grööni koerad
Open – avaklass kuhu kuuluvad spetsiaalsed ristandid ja muud tõud

Distantsid:
Sp – sprint
MD – mid  / keskpikk distants
LD – long distance  / pikamaa distants

Hooajad:
on snow – lumega alad
dryland – lumeta alad

Kelguklassid:
LDU  –  unlimited long distance / avatud koerte arvuga pikamaa distants
LDL  –  limited long distance / piiratud koerte arvuga pikamaa distants
MD12  –  unlimited mid distance / avatud koerte arvuga keskmaa distants
MD6  –  6-dog mid distance / 6-koera keskpikk distants
SpU  –  unlimited sprint / avaklass sprint
Sp8  –  8-dog sprint / 8-koera sprint
Sp6  –  6-dog sprint / 6-koera sprint
Sp4  –  4-dog sprint / 4-koera sprint
Sp4J – 4-dog sprint junior / 4-koera sprint juuniorid
Sp2  –  2-dog sprint / 2-koera sprint

Suusatajaklassid:
NMS1  –  Men Skirjoring one dog class / meeste suusatajavedu ühe koera klass
NWS1  –  Women Skijoring one dog class / naiste suusatajavedu ühe koera klass
NMS2  –  Men Skijoring 1-2 dog class / meeste suusatajavedu 1-2 koera klass
NWS2  –  Women Skijoring 1-2 dog class / naiste suusatajavedu 1-2 koera klass
DRL  –  Skijoring relay / suusatajaveo teatesõit

Pulkastiili klassid:
DMP1  –  Men Pulka style short, one dog / mehed pulka stiil lühike, 1 koer
DWP1  –  Women Pulka short, one dog / naised pulka lühike, 1 koer
DMPJ  –  Men junior Pulka short, one dog / juunior mehed pulka lühike, 1 koer (17-20a)
DWPJ  –  Women junior Pulka short, one dog / juunior naised pulka lühike, 1 koer (17-20a)
DMPU  –  Men Pulka style long, 1-4 dogs / mehed pulka pikk, 1-4 koera (üle 21-aastased)
DWPU  –  Women Pulka style long, 1-4 dogs / naised pulka pikk, 1-4 koera (üle 21a)

Koerakrossi klassid:
DCM  –  Canicross men / koerajooks mehed
DCW  –  Canicross women / koerajooks naised
DCMJ  –  Canicross men juniors / koerajooks mehed juunior (14-16a)
DCWJ  –  Canicross women juniors / koerajooks naised juunior (14-16a)

Jalgrattaklassid:
DBM  –  Men 1-Dog Bike / mehed 1-koera jalgratas
DBW  –  Women 1-Dog Bike / naised 1-koera jalgratas
DBMJ  –  Men 1-Dog Bike juniors / mehed 1-koera jalgratas juunior (14-16a)
DBWJ  –  Women 1-Dog Bike juniors  / naised 1-koera jalgratas juunior (14-16a)

Tõukerattaklassid:
DS1  –  1-Dog Scooter / 1-koera tõukeratas
DS1M  –  1 Dog Scooter Men / 1-koera tõukeratas mehed
DS1W  –  1 Dog Scooter Women / 1-koera tõukeratas naised
DS1J  –  1-Dog Scooter Juniors / 1-koera tõukeratas juuniorid (14-16a)
DS2  –  2-Dog Scooter / 2-koera tõukeratas

Käruklassid:
DR4  –  4-Dog Rig / 4-koera käru
DR4J  –  4-Dog Rig juniors / 4-koera käru juuniorid
DR6  –  4-Dog Rig / 6-koera käru
DR8  –  8-Dog Rig / 8-koera käru