Kelguklassid (SP, MD, LD)

Kelguvõistlused jagunevad distantsi järgi kolmeks:
sprint (Sp), keskpikk distants (MD) ja pikamaa distants (LD)

IFSS võistlusreeglite järgi jagunevad võistluse distantsid järgnevalt:
Sprint (Sp) 5-25 km (olenevalt võistlusklassist)
Keskpikk distantsi kogupikkus 80-250 km
Pikamaa distantsi kogupikkus üle 250 km

Kelguklassid jagunevad kelgu ees olevate koerte arvu järgi 2-koera klassist kuni avaklassini (unlimited).
Baltimaades korraldatakse sprindivõistlusi 2-, 4- ja  6-koera klassidele. Sellele vastavalt ka lühendid kelguklassides: Sp2 ; Sp4 ; Sp6.

Sprindi võistlusklassid
2-koera sprint (Sp2)
Rakend koosneb kahest koerast. Noored Sp2Y 12-14 a., Sp2 al. 14 a.
4-koera sprint (Sp4)
Rakend koosneb 3-4 koerast. Võistlejad: noored Sp4Y 14-16 a., juuniorid Sp4J 16-20 a., Sp4 al. 19 a.
6-koera sprint (Sp6)
Rakend koosneb 4-6 koerast. Võistleja al. 16 a.
8-koera sprint (Sp8)
Rakend koosneb 6-8 koerast. Võistleja al. 16 a.
10-koera sprint (Sp10)
Rakend koosneb 7-10 koerast. Võistleja al. 16 a.
Avaklass (SpU)
Piiramatu koeraarvuga võistlusklass. Rakend koosneb alates seitsmest koerast.
Võistleja al. 16 a.

Keskpika võistlusklassid
6-koera keskpikk distants (MD6)
Rakend koosneb 4-6 koerast. Võistleja al.18 a.
12-koera keskpikk distans (MD12)
Rakend koosneb 8-12 koerast. Võistleja al.18 a.

Pikamaa võistlusklassid
8-koera pikamaa distants (LD8)
Rakend koosneb 6-8 koerast.  Võistleja al.18 a.
Avaklass pikamaa distants (LDU)
Rakend koosneb alates 8 koerast. Võistleja al. 18 a.

Võistluse korraldaja soovil võib IFSS määrata maksimaalse koerte arvu avaklassi pikamaa distantsi võistlusel.