Sügiskrossi ajakava / Sügiskross race schedule

Sügiskrossi ajakava / Sügiskross race schedule

Sügiskrossi ajakava / Sügiskross race schedule 150 150 Mariin

Sügiskross 2012 / Baltic Cup Final ajakava
20.10.2012
09:00 – 11:00 – registreerimine infotelgis
10:00-11:45 – veterinaaria ja võistlusvarustuse kontroll stake out alal
Alates 12:00 – võistlusrada suletakse
12.00 – 12:30 – avatseremoonia ja võistlejate informeerimine
13:00 – 16:00 – esimese päeva stardid
19:00 – õhtusöök (mushers dinner ja party)
Mushers party kuni 00:00

21.10.2012
10:00 – 13:00 – teise päeva stardid
14:00 – Sügiskrossi autasustamine
15:00 – Baltic Cup 2012 autasustamine

Sügiskross 2012 / Baltic Cup Final schedule
20.10.2012
09:00 – 11:00 – registration at info tent
10:00-11:45 – veterinary and equipment control at stake out area
From 12:00 – track closed
12.00 – 12:30 – Open ceremony & meeting
13:00 – 16:00 – Race I
19:00 – Mushers Dinner
Mushers party until 00:00

21.10.2012
10:00 – 13:00 – Race II
14:00 – Sügiskross awarding
15:00 – Baltic Cup 2012 awarding

 

Leave a Reply