2penikoorma jooks 2022

26. november – Jõulumäe

Ajakava

9:00 – 10:00 Võistlusmaterjalide väljastamine
10:00 Võistluse avamine, reeglite ja raja tutvustamine. Asukoht võistlusekeskuse ees, stardikoridori juures
11:00, 11:05 Koerakrossi stardid
11:15 Matka start
Kontrollaeg 3 tundi
12:45 Laste kogunemine ja võistlusmaterjalide väljastamine pika raja finiši juures.
13:00 Laste stardid
13:00-15:00 Peamaja sööklas lõunasupp
14:20 Autasustamine ja loos

Rada

Raja pikkus on ca 15 km, lasterajal ca 1.5km.

Juhend

1. Eesmärk

 • Pakkuda liikumisrõõmu kõigile, sõltumata east ja sportlikust vormist;
 • Pöörata tähelepanu koera liikumisvajadusele;
 • Edendada sportlikke eluviise.

2. Korraldaja:  MTÜ Kelgukoerte Klubi Baltosport koostöös toetajatega.

3. Aeg ja tegevuspaik 26. november 2022 Jõulumäe Tervisespordikeskus, Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnumaa

4. Võistluskeskus, start, finiš, rada, rajateenindus
4.1. Võistluskeskus asub Leina külas, Häädemeeste vallas.
4.2. Start ja finiš:
4.2.1. Koerakrossi start antakse kell 11:00.
Osalejad stardivad kümnesekundilise vahega kümnelistes gruppides või ühisstardina.
4.2.2. Matka start antakse kell 11:15.
Matka osalised stardivad kõik ühel ajal ühisstardis.
Raja läbimise kontrollaeg on kõigile 3 tundi, mis lõppeb kell 14:15.
4.2.3. Laste start algab kell 14:45
4.3. Rada
Koerakrossi ja – matka rada kulgeb vahelduval metsapinnasel, on kergemaid tõuse ja laskumisi.
Koerakrossi ja -matka raja pikkus on ligikaudu 15 km,
laste koerakrossi raja pikkus on 1,5 km.
4.3.1. Raja märgistus:
Sinine ruut – liigu otse
Punane ring – vasakul pool teed: pööra vasakule;  paremal pool teel: pööra paremale
Kollane kolmnurk – ole ettevaatlik, sest rajal on mõni ohtlikum koht nt. järsem langus, pööre, tõus, konarus vms.

Lisaks võib stardi-, finiši alal ja mujal rada vastavalt vajadusele olla märgistatud võrgu või lindiga.
4.3.2. Rajateenindus: rajal on üks teeninduspunkt ca 7,5km stardist (vesi, spordijook, tee ja näks). Teeninduspunktis on saadaval koera jaoks ühekordse kasutusega jooginõu.
4.3.3. Märgates hädasolijaid, palume informeerida teeninduspunkti, rajal liikuvaid vabatahtlikke ja korraldamisega seotud inimesi või helistada hädaabinumbril 112.

5. Võistlusnõuded koerakrossis ja laste koerakrossis
5.1. Võistlusrajal on koeral kohustuslik kanda rakmeid (lubatud on nii veorakmed kui ka poolrakmed) Rakmeteta võistlusrajale ei lubata! Koer peab olema kinnitatud veoliini abil võistleja vöö külge .
5.2. Koerakrossis osalev koer peab võistluspäeval olema vähemalt 18 kuu vanune.
5.3. Laste koerakrossis osaleva koera vanus peab olema vähemalt 12. kuud
5.4. Lapse füüsilist võimet koos koeraga rada läbi joosta palume hinnata lapsevanemal endal. Täiskasvanul on lubatud liikuda lapsega rajal kaasa, vajadusel võib julgestuseks kasutada lisa jalutusrihma või veoliini. Täiskasvanu ei tohi liikuda koerast eespool!

6. Nõuded matkal

6.1. Matkal võib koeral kasutada kaelarihma/rakmeid ning jalutusrihmana on lubatud tavarihm ja flexi. Koer peab olema rajal ja võistluskeskuses rihmastatud.

6.2. Matkal osalev koer peab olema vähemalt 12 kuud vana. Nooremaid koeri rajale ei lubata. Võib osaleda 2 koeraga, kui koerajuht suudab neid ohjata.

7. Distantsid
7.1. 2 Penikoorma koerakross on ligikaudu 15 km (ajavõtuga)
7.2. 2 Penikoorma koeramatk on ligikaudu 15 km (ajavõtuta)
7.3. Penikoorma laste koerakross on ligikaudu 1,5 km (ajavõtuga)

8. Ajavõtt
Aega võetakse käsitsi.
Starti lubatakse ainult stardinumbriga osalejad. Stardinumber on personaalne ja tuleb finišeerides tagastada korraldavale personalile. Konkreetse stardinumbriga tohib võistelda ainult selle all registreeritud osaleja.
Finišeerides ei tohi osaleja katta numbrit käega (näiteks spordikella kinnipanekuks), vastasel juhul ei pruugi tulemus saada fikseeritud.

9. Registreerimine ja stardimaksud
9.1. Registreerimisvõimalused
9.1.1. Registreerimine koduleheküljel kuni 20.11.2022 kell 23:59.
9.1.2. Registreerimist alates 21.11.2022 ja kohapeal ei toimu.
9.1.3. Osalejate nimekirja kandmise aluseks on korraldajale laekunud stardimaks. Arvega maksnutel kontrollitakse stardimaksu laekumist 2 tööpäeva jooksul.
9.2. Stardimaksud
9.2.1. Koertekross

  I voor 5.10.-14.11.2022 hind 25€

  II voor 15.-20.11.2022 hind 30€

9.2.2. Koera matk

 I voor 5.10.-14.11.2022 hind 20€

 II voor 15.-20.11.2022 hind 25€

9.2.3.Laste koerakross kogu registreerimisaja vältel on 5€

10. Stardimaksus sisaldub

 • rinnanumber;
 • ajavõtt (va ajavõtuta matkalised);
 • osalejamedal;
 • nimeline koha ja ajaga elektrooniline diplom jooksjatele ja ajavõtuta matkalistele ning diplom ajavõtuga lastele;
 • jook;
 • pikal rajal teeninduspunktis vesi, spordijook, tee ja snäkk
 • supp (ajavahemik 13:00-15:00)
 • pesemisvõimalus;
 • rajateenindus

11. Ümberregistreerimine
Ümberregistreerimise võimalus on kuni 21.11.2022 kell 23:59.
Hiljem ümberregistreerimist ei toimu. Ümberregistreerimiseks tuleb saata vastavasisuline soov e-mailile info@baltosport.ee

12. Stardimaterjalide väljastamine
12.1. Jõulumäe Tervisespordikeskuse võistluskeskusest 26.11.2022, kell 09:00-10:00.
12.2. Stardimaterjali kättesaamiseks tuleb esitada võistleva koera veterinaarpass!
Kõigile osalejatele on kohustuslik võtta osa 10:00-10:20 toimuvast võistluse avamisest, reeglite ja raja tutvustamisest. Asukoht võistlusekeskuse ees, stardikoridori juures.

13. Tulemused
Lõplikud, žürii poolt kinnitatud, ametlikud ja diplomiga tulemused avaldatakse hiljemalt 26.11.2022 kell 19:00 Korraldaja kodulehel www.baltosport.ee

14. Pesemine Jõulumäe Tervisespordikeskuse peamajas.

15. Kõigile osalejatele jagatakse suppi Jõulumäe Tervisespordikeskuse sööklas.

16. Autasustamine
Kõik raja läbinud osalejad saavad medali.
Eraldi autasustatakse 2 Penikoorma koerakrossi naiste ja meeste esikolmikuid ning kiiremaid laste koerakrossi osalejaid.
16.1. Autasustamine toimub 15:30
16.2. Peale autasustamist toimub toetajate kingituste loosimine kõikide kohalolijate vahel. Kui loositud nimega isik puudub, loositakse uus kingituse saaja.

17. 2 Penikoorma koeramatk
Matkalistel ajavõttu ei toimu. Rajale minnakse kell 11:15, pärast koerakrossi starte.

18. Laste koerakrossi osalistel võetakse aega käsitsi.

19. Fotografeerimine ja ülesvõtted
Korraldajal on õigus kasutada ja avaldada kõiki Korraldaja poolt tehtavaid fotosid ja videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel.

20. Protestid
Kõik protestid võistlustulemuste, määruste rikkumiste jne kohta tuleb esitada 2 tunni jooksul pärast finiši sulgemist. Finiš suletakse kell 14:15.
Kõik võistlustega seotud protestid lahendab võistluste žürii, kuhu kuuluvad spordisündmuse peakorraldaja ja sekretariaadi juht. Juhendis käsitlemata juhud lahendatakse korraldaja esindajate poolt jooksvalt.

21. Üldist
21.1. Osalema on lubatud vaid terved koerad
21.2. Loomad peavad olema nõuetekohaselt (marutaudi vaktsiin ja kompleksvaktsiin) vaktsineeritud. Palume kaasa võtta võistleva koera veterinaarpass! Teostatakse ka pistelist mikrokiibi kontrolli.
21.3. Kõik loomad peavad olema kogu sündmuse vältel territooriumil rihmastatud! Palume kinni pidada headest loomapidamise tavadest ning oma looma järelt koristada. Palume suhtuda heatahtlikult teistesse osalejatesse. Turvalisuse huvides palume oma loomade üle järelvalvet pidada.
21.4. Enda tervisliku seisundi eest vastutab iga osaleja ise, laste puhul kaasas olev täiskasvanu.

22. Korraldaja õigused
22.1. Korraldajal on õigus muuta juhendis sätestatud tingimusi, kui olukord seda nõuab.
22.2. Korraldajal on õigus osaleja diskvalifitseerida, kui ta ei täida spordisündmuse reegleid, segab osalejaid või takistab mõnel muul viisil spordisündmuse korraldamist.
22.3. Kõikide Klubi poolt korraldatavate spordisündmuste stardi- ja finišiprotokollid on avalikud dokumendid. Stardiprotokollid avalikustatakse Korraldaja ja ajavõtuteenuse pakkuja koduleheküljel ning FB ürituse all.
Finišiprotokollid avalikustatakse Korraldaja, ajavõtuteenuse pakkuja koduleheküljel ning korraldaja FB ürituse lehel.
Korraldaja vastutab vaid enda ametlikes infokanalites (koduleht, Facebook, Instagram, Youtube) avaldatud info õigsuse eest.
22.4. Korraldajal on õigus edastada kõikidele registreerunutele vahetult enne sündmust osaleja meelespea ning sündmuse järgselt järelteavitus koos tagasiside küsimustikuga. Vastavad uudiskirjad saadetakse osaleja poolt registreerimisvormile sisestatud e-mailile. Nimetatud kliendikirjadest ei saa loobuda.
22.5. Korraldaja hoiab talle usaldatud isikuandmeid igasuguse õigustamatu kasutamise eest ega väljasta neid kolmandatele osapooltele.
22.6. Registreerudes ja stardimaksu tasudes nõustub osaleja käesoleva juhendi ja Korraldaja pakutud tingimustega ning kinnitab, et on piisavalt treenitud ja terve spordisündmusel osalemiseks.

23. Ürituse ära jäämine ja võimalikud tulenevad piirangud
23.1. Vääramatu jõu (force majeure) all mõistetakse mis tahes ettenägematut sündmust, mille toimumise aega ja viisi ei saa korraldaja kontrollida ega ära hoida (nt. sõda, mäss, streik, tulekahju, üleujutus, maavärin, (lume)torm, paduvihm vms ilmastiku nähtus jne.). Force Majeure ja muude Korraldajast mitteolenevatel põhjustel tekkinud tõrgete puhul võidakse programmis ja teenuste paketis teha muudatusi.
Võimalikest muudatustest teavitatakse osalejaid e-kirja, Klubi kodulehe ja Facebooki fännilehe kaudu.
23.2. Osalustasu tagastamine
Osalustasu saab tagasi, kui osaleja esitab arstitõendi kas enda või koera haigestumise kohta. Lisaks arstitõendile peab osaleja esitama Korraldajale vabas vormis täidetud avalduse hiljemalt võistluspäeva hommikuks e-posti teel. (info@baltosport.ee). Iga juhtumit käsitletakse eraldi ja otsus osalustasu tagasimaksmise kohta tehakse viis päeva pärast võistluse toimumist.
Osalema ei lubata kohapeal, ega tagastata osalemistasu juhul, kui osalejal puudub kaasas oleva koera pass või puudub passis märge kehtiva marutaudi vaktsiineerituse kohta.