2penikoorma jooks 2023

25. november – Jõulumäe

Kutsume kõiki koerasõpru osalema hilissügisel toimuvale koerakrossi ja koeramatka üritusele!

Ligikaudu 15 km pikkune rada pakub elamusi koerakrossi jooksjatele, selgitame võistlusel välja kiiremad. Loodusenautlejad saavad end proovile panna sama pikal teekonnal. Pikal teekonnal on võimalik teeninduspunktis leevendada enda ja koera joogijanu ning saada turgutust. Kõigile osalejatele jäävad toredat päeva meenutama medal.

Ajakava

09:00-10:00 Stardimaterjalide väljastamine Jõulumäe Tervisespordikeskuse võistluskeskusest 
10:00-10:20 Võistluse avamine, raja tutvustus
11:00 Koerakrossi stardid, ca. 15 km, ajavõtuga.
11:15 Matka start, ca. 15 km, ilma ajavõtuta
Raja läbimise kontrollaeg on kõigile 3 tundi, mis lõppeb kell 14:15. 
15:00 Autasustamine 

Registreerimine

Registreerimine toimub koduleheküljel kuni 19.11.2023 kella 23:59. 

Koerakrossis osalev koer peab võistluspäeval olema vähemalt 18 kuu vanune. Matkal osaleva koera vanus peab olema vähemalt 12. kuud. Koerad peavad olema nõuetekohaselt (marutaudi vaktsiin ja kompleksvaktsiin) vaktsineeritud. 

Stardimaterjali kättesaamiseks tuleb esitada võistleva koera veterinaarpass.

stardimaksud

Koertekross:
  I voor 24.09.-12.11.2023 hind 25€
 II voor 13.11-19.11.2023 hind 30€ 

Koeraga matk: 
 I voor 24.09.-12.11.2023 hind 20€
 II voor 13.11-19.11.2023 hind 25€

Stardimaksus sisaldub: rinnanumber; ajavõtt (va ajavõtuta matkalised); osalejamedal; nimeline koha ja ajaga elektrooniline diplom jooksjatele, nimeline osalemist kinnitav diplom matkalistele; vesi koertele; pikal rajal teeninduspunktis vesi, spordijook, tee ja snäkk; supp; pesemisvõimalus; rajateenindus.

20.-25.11.2023 Registreerimist ei toimu.
Võimalikest muudatustest teavitatakse osalejaid e-kirja, Klubi kodulehe ja Facebooki fännilehe kaudu.

Rada

Raja pikkus on ca 15 km.

Juhend

1. Eesmärk

 • Pakkuda liikumisrõõmu kõigile, sõltumata east ja sportlikust vormist;
 • Pöörata tähelepanu koera liikumisvajadusele;
 • Edendada sportlikke eluviise.

2. Korraldaja:  MTÜ Kelgukoerte Klubi Baltosport koostöös toetajatega.

3. Aeg ja tegevuspaik 25. november 2023 Jõulumäe Tervisespordikeskus, Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnumaa

4. Võistluskeskus, start, finiš, rada, rajateenindus
4.1. Võistluskeskus asub Leina külas, Häädemeeste vallas.
4.2. Start ja finiš:
4.2.1. Koerakrossi start antakse kell 11:00.
Osalejad stardivad kümnesekundilise vahega kümnelistes gruppides või ühisstardina.
4.2.2. Matka start antakse kell 11:15.
Matka osalised stardivad kõik ühel ajal ühisstardis.
Raja läbimise kontrollaeg on kõigile 3 tundi, mis lõppeb kell 14:15.
4.3. Rada
Koerakrossi ja – matka rada kulgeb vahelduval metsapinnasel, on kergemaid tõuse ja laskumisi.
Koerakrossi ja -matka raja pikkus on ligikaudu 15 km,
4.3.1. Raja märgistus:
Sinine ruut – liigu otse
Punane ring – vasakul pool teed: pööra vasakule;  paremal pool teel: pööra paremale
Kollane kolmnurk – ole ettevaatlik, sest rajal on mõni ohtlikum koht nt. järsem langus, pööre, tõus, konarus vms.

Lisaks võib stardi-, finiši alal ja mujal rada vastavalt vajadusele olla märgistatud võrgu või lindiga.
4.3.2. Rajateenindus: rajal on üks teeninduspunkt ca 7,5km stardist (vesi, spordijook, tee ja näks). Teeninduspunktis on saadaval koera jaoks ühekordse kasutusega jooginõu.
4.3.3. Märgates hädasolijaid, palume informeerida teeninduspunkti, rajal liikuvaid vabatahtlikke ja korraldamisega seotud inimesi või helistada hädaabinumbril 112.

5. Võistlusnõuded koerakrossis
5.1. Võistlusrajal on koeral kohustuslik kanda rakmeid (lubatud on nii veorakmed kui ka poolrakmed) Rakmeteta võistlusrajale ei lubata! Koer peab olema kinnitatud veoliini abil võistleja vöö külge.
5.2. Koerakrossis osalev koer peab võistluspäeval olema vähemalt 18 kuu vanune.

6. Nõuded matkal
6.1. Matkal võib koeral kasutada kaelarihma/rakmeid ning jalutusrihmana on lubatud tavarihm ja flexi. Koer peab olema rajal ja võistluskeskuses rihmastatud.
6.2. Matkal osalev koer peab olema vähemalt 12 kuud vana. Nooremaid koeri rajale ei lubata. Võib osaleda 2 koeraga, kui koerajuht suudab neid ohjata.

7. Distantsid
7.1. 2 Penikoorma koerakross on ligikaudu 15 km (ajavõtuga)
7.2. 2 Penikoorma koeramatk on ligikaudu 15 km (ajavõtuta)

8. Ajavõtt
Aega võetakse käsitsi.
Starti lubatakse ainult stardinumbriga osalejad. Stardinumber on personaalne ja tuleb finišeerides tagastada korraldavale personalile. Konkreetse stardinumbriga tohib võistelda ainult selle all registreeritud osaleja.
Finišeerides ei tohi osaleja katta numbrit käega (näiteks spordikella kinnipanekuks), vastasel juhul ei pruugi tulemus saada fikseeritud.

9. Registreerimine ja stardimaksud
9.1. Registreerimisvõimalused
9.1.1. Registreerimine koduleheküljel kuni 19.11.2023 kell 23:59.
9.1.2. Registreerimist alates 20.11.2023 ja kohapeal ei toimu.
9.1.3. Osalejate nimekirja kandmise aluseks on korraldajale laekunud stardimaks. Arvega maksnutel kontrollitakse stardimaksu laekumist 2 tööpäeva jooksul.
9.2. Stardimaksud
9.2.1. Koertekross

 I voor 24.09.-12.11.2023 hind 25€
II voor 13.-19.11.2023 hind 30€

9.2.2. Koera matk

 I voor 24.09.-12.11.2023 hind 20€
II voor 13.-19.11.2023 hind 25€

10. Stardimaksus sisaldub:

 • rinnanumber;
 • ajavõtt (va ajavõtuta matkalised);
 • osalejamedal;
 • nimeline koha ja ajaga elektrooniline diplom jooksjatele ja ajavõtuta matkalistele;
 • jook;
 • pikal rajal teeninduspunktis vesi, spordijook, tee ja snäkk
 • supp (ajavahemik 13:00-15:00)
 • pesemisvõimalus;
 • rajateenindus

11. Ümberregistreerimine
Ümberregistreerimise võimalus on kuni 19.11.2023 kell 23:59.
Hiljem ümberregistreerimist ei toimu. Ümberregistreerimiseks tuleb saata vastavasisuline soov e-mailile info@baltosport.ee

12. Stardimaterjalide väljastamine
12.1. Jõulumäe Tervisespordikeskuse võistluskeskusest 25.11.2023, kell 09:00-10:00.
12.2. Stardimaterjali kättesaamiseks tuleb esitada võistleva koera veterinaarpass.
Kõigile osalejatele on kohustuslik võtta osa 10:00-10:20 toimuvast võistluse avamisest, reeglite ja raja tutvustamisest. Asukoht võistlusekeskuse ees, stardikoridori juures.

13. Tulemused
Lõplikud, žürii poolt kinnitatud, ametlikud ja diplomiga tulemused avaldatakse hiljemalt 25.11.2022 kell 19:00 korraldaja kodulehel www.baltosport.ee

14. Pesemine Jõulumäe Tervisespordikeskuse peamajas.

15. Kõigile osalejatele jagatakse suppi Jõulumäe Tervisespordikeskuse sööklas.

16. Autasustamine
Kõik raja läbinud osalejad saavad medali.
Eraldi autasustatakse 2 Penikoorma koerakrossi naiste ja meeste esikolmikuid.
16.1. Autasustamine toimub 15:00

17. 2 Penikoorma koeramatk
Matkalistel ajavõttu ei toimu. Rajale minnakse kell 11:15, pärast koerakrossi starte.

18. Fotografeerimine ja ülesvõtted
Korraldajal on õigus kasutada ja avaldada kõiki Korraldaja poolt tehtavaid fotosid ja videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel.

19. Protestid
Kõik protestid võistlustulemuste, määruste rikkumiste jne kohta tuleb esitada 2 tunni jooksul pärast finiši sulgemist. Finiš suletakse kell 14:15.
Kõik võistlustega seotud protestid lahendab võistluste žürii, kuhu kuuluvad spordisündmuse peakorraldaja ja sekretariaadi juht. Juhendis käsitlemata juhud lahendatakse korraldaja esindajate poolt jooksvalt.

20. Üldist
20.1. Osalema on lubatud vaid terved koerad
20.2. Loomad peavad olema nõuetekohaselt (marutaudi vaktsiin ja kompleksvaktsiin) vaktsineeritud. Palume kaasa võtta võistleva koera veterinaarpass! Teostatakse ka pistelist mikrokiibi kontrolli.
20.3. Kõik loomad peavad olema kogu sündmuse vältel territooriumil rihmastatud! Palume kinni pidada headest loomapidamise tavadest ning oma looma järelt koristada. Palume suhtuda heatahtlikult teistesse osalejatesse. Turvalisuse huvides palume oma loomade üle järelvalvet pidada.
20.4. Enda tervisliku seisundi eest vastutab iga osaleja ise.

21. Korraldaja õigused
21.1. Korraldajal on õigus muuta juhendis sätestatud tingimusi, kui olukord seda nõuab.
21.2. Korraldajal on õigus osaleja diskvalifitseerida, kui ta ei täida spordisündmuse reegleid, segab osalejaid või takistab mõnel muul viisil spordisündmuse korraldamist.
21.3. Kõikide Klubi poolt korraldatavate spordisündmuste stardi- ja finišiprotokollid on avalikud dokumendid. Stardiprotokollid avalikustatakse Korraldaja ja ajavõtuteenuse pakkuja koduleheküljel ning FB ürituse all.
Finišiprotokollid avalikustatakse Korraldaja, ajavõtuteenuse pakkuja koduleheküljel ning korraldaja FB ürituse lehel.
Korraldaja vastutab vaid enda ametlikes infokanalites (koduleht, Facebook, Instagram, Youtube) avaldatud info õigsuse eest.
21.4. Korraldajal on õigus edastada kõikidele registreerunutele vahetult enne sündmust osaleja meelespea ning sündmuse järgselt järelteavitus koos tagasiside küsimustikuga. Vastavad uudiskirjad saadetakse osaleja poolt registreerimisvormile sisestatud e-mailile. Nimetatud kliendikirjadest ei saa loobuda.
21.5. Korraldaja hoiab talle usaldatud isikuandmeid igasuguse õigustamatu kasutamise eest ega väljasta neid kolmandatele osapooltele.
21.6. Registreerudes ja stardimaksu tasudes nõustub osaleja käesoleva juhendi ja Korraldaja pakutud tingimustega ning kinnitab, et on piisavalt treenitud ja terve spordisündmusel osalemiseks.

22. Ürituse ära jäämine ja võimalikud tulenevad piirangud
22.1. Vääramatu jõu (force majeure) all mõistetakse mis tahes ettenägematut sündmust, mille toimumise aega ja viisi ei saa korraldaja kontrollida ega ära hoida (nt. sõda, mäss, streik, tulekahju, üleujutus, maavärin, (lume)torm, paduvihm vms ilmastiku nähtus jne.). Force Majeure ja muude Korraldajast mitteolenevatel põhjustel tekkinud tõrgete puhul võidakse programmis ja teenuste paketis teha muudatusi.
Võimalikest muudatustest teavitatakse osalejaid e-kirja, Klubi kodulehe ja Facebooki fännilehe kaudu.

23. Osalustasu tagastamine
Osalustasu saab tagasi, kui osaleja esitab arstitõendi kas enda või koera haigestumise kohta. Lisaks arstitõendile peab osaleja esitama Korraldajale vabas vormis täidetud avalduse hiljemalt võistluspäeva hommikuks e-posti teel. (info@baltosport.ee). Iga juhtumit käsitletakse eraldi ja otsus osalustasu tagasimaksmise kohta tehakse viis päeva pärast võistluse toimumist.
Osalema ei lubata kohapeal, ega tagastata osalemistasu juhul, kui osalejal puudub kaasas oleva koera pass või puudub passis märge kehtiva marutaudi vaktsiineerituse kohta.