Balto Sügiskross 2021

Veokoeraspordi võistlus Valgehobusemäel, 30.-31. oktoober 2021

Balto sügiskross 2021 on tühistatud!

Head osalejad,
Uuest nädalast kehtima hakkavate piirangute tõttu, mis muuhulgas keelavad vaktsineerimispassita inimeste osalemise sündmustel, aga ka lähinaabrite piirangutest lähtuvalt, oleme kurva südamega otsustanud tühistada Balto Sügiskrossi sellel aastal. Kõik osalustasud makstakse järgmise nädala jooksul tagasi.
Sellest hoolimata ootame Teid võistlema, kuid seda virtuaalselt. Balto Sügissprint toimub 29.-31. oktoobrini just seal, kus on Sulle kõige ägedam ja toredam rada. Rohkem infot Balto Sügissprindi kohta jagame juba nädalavahetusel.
Kohtumiseni Balto Sügissprindil!

Veokoeraspordi võistlus Balto Sügiskross 2021 toimub 30.-31.10 Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskuses. Võistlusel on ühtlasi IFSS maailma karikasarja etapi akrediteering. Kogu võistlus viiakse läbi vastavalt IFSS võistlusreeglitele

Peakohtunik: Aija Mäkiaho (IFSS race judge), abikohtunik: Margus Harak.Balto Sügiskrossile on oodatud kõik veokoeraspordi huvilised algtasemest edasijõudnuteni. Võistlus on kahepäevane, mis tähendab, et tulemuse kirja saamiseks tuleb rada läbida nii laupäeval kui pühapäeval, sest mõlema päeva ajad liidetakse.


Balto Sügiskrossil saab kohapeal testida, vaktsineerimispass või kiirtesti tulemus on kohustuslikud esitada.

Vastavalt valitsuse kehtestatud nõuetele on võistlema tulles kohustuslik esitada kas kehtiv:

 • COVID19 vaktsineerimispass
 • tunnistus COVID19 läbipõdemisest viimase 6 kuu jooksul
 • viimase 48 tunni jooksul sooritatud kiirtesti negatiivne tulemus (mille peab läbi viima tervishoiutöötaja või võistlusel kohapeal korraldaja)
 • viimase 72 tunni jooksul sooritatud tavatesti negatiivne tulemus

Kiirtestid, mis ei ole tehtud tervishoiutöötaja või võistluspäeval võistluse korraldaja poolt, ei ole kehtivad.
Nakkusohutuse tõendamise kohustust alaealistel ei ole.

Võistluspäeva hommikul saab kohapeal teha kiirtesti, mille proov võetakse nina eesmisest osast. Kiirtesti tegemine tuleb märkida registreerimisel ja on tasuline (10€).

AJAKAVA 

Laupäev, 30.10.2021

 • 11.00 – 12.00 Võistlejate registreerimine, COVID19 negatiivsuse ning veterinaar– ja võistlusvarustuse kontroll (kõik võistlejad peavad olema õigeaegselt kohal). Samal ajal on avatud ka võistlusrada, millega saab tutvuda pärast registreerimist, veterinaar- ja võistlusvarustuse kontrolli.
 • 12:15 Võistluse avamine, raja instruktaaž. Võistlusrada on tutvumiseks suletud.
 • 13:00 Põhiklasside stardid
 • 14:45 Laste koerakrossi klasside stardid I
 • 18:00 Koosolek, võistluspäeva kokkuvõte

Pühapäev, 31.10.2020

 • 11:00 Põhiklasside stardid II , 
 • 13:00-13.30 Laste koerakrossi klasside stardid II
 • Autasustamine algab 2 tunni jooksul pärast viimase võistleja finišeerimist

VÕISTLUSRADA

Võistlusraja pikkus käru -, jalgratta -, tõukeratta – ja koerakrossi klassides on umbes 6 km. Laste koerakrossi raja pikkuseks on 800 m nii DCK1, DCK2 kui ka DCY klassis. Radade pikkuses võib tulla muudatusi, kuid seda tehakse vaid otsesel vajadusel ja lähtudes IFSS reeglitest.

Esimese päeva stardinimekiri koostatakse loosi alusel, teise päeva stardid tulevad esimese päeva tulemuste põhjal.

RAJAMÄRGID
Sinine ruut: liigu otse
Punane ring vasakul pool teed: pööra vasakule; paremal pool teed: pööra paremale
Kollane kolmnurk: ole ettevaatlik, sest rajal on mõni ohtlikum koht nt. järsem langus, pööre, tõus, konarus teel vms.

Valepöörded on blokeeritud võrgu, märgistuslindiga või viidaga vastavalt IFSS reeglitele.

VÕISTLUSKLASSID JA VÕISTLEJATE VANUSED

Võistlejal on võimalus teha ühel võistluspäeval maksimaalselt kaks starti. Topeltstardid ühes ja samas võistlusklassis ning kategoorias pole lubatud. Näide naiste jalgrattaveoklassi põhjal: lubatud ei ole osaleda kaks korda DBW RNB klassis, kuid lubatud on startida kahes erinevas kategoorias, milleks jalgrattaveos on DBW Open ja DBW RNB.

Topeltstartijatel palume arvestada, et tema järgmine start võib olla 10-15 minuti pärast finišeerimist ning korralikult välja puhkamiseks ei pruugi jääda piisavalt aega.

KÄRUVEDU
DR6 (4 kuni 6 koeraga, mehed ja naised). Täiskasvanud sünniaastaga kuni 2003.
DR4 (3 kuni 4 koeraga, mehed ja naised). Juuniorid sünniaastaga 2004 kuni 2008, täiskasvanud sünniaastaga kuni 2003.

TÕUKERATTAVEDU
DSW1 (1 koeraga, naised)
DSM1 (1 koeraga, mehed)
Noored sünniaastaga 2009 kuni 2011, juuniorid sünniaastaga 2004 kuni 2008, täiskasvanud sünniaastaga kuni 2003.
DS2 (1 kuni 2 koeraga, mehed ja naised). Täiskasvanud sünniaastaga kuni 2003.

JALGRATTAVEDU
DBW (1 koeraga, naised)
DBM (1 koeraga, mehed)
Juuniorid sünniaastaga 2004 kuni 2006, täiskasvanud sünniaastaga 1983 kuni 2003, veteranid kuni 1982.

KOERAKROSS
DCW (1 koeraga, naised)
DCM (1 koeraga, mehed)
Juuniorid sünniaastaga 2004 kuni 2008, täiskasvanud sünniaastaga 1983 kuni 2003, veteranid kuni 1982.

LASTE JA NOORTE KOERAKROSS
DCK1 (1 koeraga, poisid ja tüdrukud), lapsed I vanuserühm sünniaastaga alates 2014.
DCK2 (1 koeraga, poisid ja tüdrukud), lapsed II vanuserühm sünniaastaga 2012 kuni 2013.
DCY (1 koeraga, poisid ja tüdrukud). Noored sünniaastaga 2009 kuni 2011. Võimalusel avatakse eraldi klassid DCWY ja DCMY.

Noored, juuniorid ja veteranid võistlevad eraldi arvestuses juhul kui võistlusklassis on vähemalt 5 samas vanuseklassis võistlejat. 

KATEGOORIAD

 1. Avaklassi koerad (open class): kõik koerad, kes ei kuulu põhjamaiste kelgukoerte kategooriasse.
 2. Põhjamaised kelgukoerad RNB (registered nordic breeds):
  RNB1:
  siberi huskyd, kellel on FCI/EKL registreeritud tõutunnistus.
  RNB2: alaska malamuudid, grööni koerad, kanada eskimokoerad, samojeedid, kanada eskimokoerad ja jakuudi laikad, kellel on FCI/EKL registreeritud tõutunnistus.

Põhjamaiste kelgukoerte osas peetakse klasside lõikes eraldi arvestust järgmistel tingimustel:

 1. Võistlusklassi on registreerunud vähemalt 5 põhjamaiste kelgukoertega võistlejat. Sellisel juhul toimub eraldi arvestus põhjamaistele kelgukoertele (v.a. koerakrossis).
 2. Tõukerattaveos (DS1, DS2) ja käruveos (DR4 ja DR6) jaotatakse põhjamaised kelgukoerad omakorda kahte eraldi kategooriasse, juhul kui mõlemasse kategooriasse on registreerunud vähemalt 5 rakendit:
  RNB1 (siberi huskyd)
  RNB2 (alaska malamuudid, grööni koerad, samojeedi koerad, jakuudi laikad)

Võistlusnädalal avaldame informatsiooni avatavatest klassidest.

NÕUDED KOERTELE JA VETERINAARINFO

Kõik võistlevad koerad peavad olema terved, eakohaselt vaktsineeritud ja kiibistatud. Kõikides põhiklassides võistlevad koerad peavad olema võistluspäeval vähemalt 18 kuu vanused. Laste (DCK1 ja DCK2) ja noorte (DCY) koerakrossi klassides vähemalt 12 kuu vanused.

Põhjamaist tõugu koer peab olema FCI / Eesti Kennelliidus registreeritud tõutunnistusega. Juhul kui koeral pole tõutunnistus registreeritud, võistleb ta avaklassi koerte kategoorias. Koeri ei või võistluse ajal vahetada. Võta kaasa koera veterinaarpass, sest kohapeal on veterinaarkontroll. Mõlemal võistluspäeval on kohapeal veterinaararst Terje Vanahans, Lahemaa Loomade Koja loomakliinikust.

Pilt, millel on kujutatud kipplüliti, metallesemed, võti

Kirjeldus on genereeritud automaatselt

Pilt, millel on kujutatud tekst

Kirjeldus on genereeritud automaatselt

VÕISTLUSVARUSTUS

Võistlusvarustus peab vastama IFSS võistlusreeglitele. Võistluse peakohtunik ja abikohtunik kontrollivad koerte alal (stake-out) ja stardialal enne starte pisteliselt kasutatava võistlusvarustuse ning loomade heaolu garanteerimise meetmete reeglitepärasust. 

NB! Võistlusalal pole lubatud reeglitele mittevastavate karabiinide kasutamine (s.h jalutusrihmad, stake-out liinid jne).

Võistleja võib äärmisel vajadusel oma spordivarustust laenata maksimaalselt ühele võistlejale, juhul kui ta on registreerimisvormis sellest teavitanud võistluse korraldajat ning kui ta ei tee sama spordivarustusega kahte starti.

NB! Paraku ei ole kõigile topeltstartijatele, koerte ja/või varustuse jagajatele võimaldada võimalikult pikka vahet startide vahele. Loomulikult arvestame, et jõuaksid tagasi enne järgmist starti. Seega, kui jagad varustust või koera, teed kaks starti, siis veendu, et sul oleks enne starti kõik läbi mõeldud.

STARDIMAKSUD JA REGISTREERIMINE

09.09 kuni 08.10 täiskasvanud, juuniorid ja veteranid 45€ / noored ja lapsed 10€.
09.10 kuni 23.10 täiskasvanud, juuniorid ja veteranid 60€ / noored ja lapsed 15€.
24.10 kuni 30.10 ei ole registreerimine enam võimalik.
Baltospordi liikmetele hinnasoodustus -5€ esimesest registreerimisest.

Võistleja topeltstart on esmasest registreerimishinnast 15€ soodsam. Juba eelnevalt registreeritud klassi vahetamine kuni 10.oktoobrini on tasuta. Ilma mõjuva põhjuseta (veterinaari näidustustus või õnnetusjuhtum) vahetamise 11.10 kuni 24.10 tasu on 15€.  Alates 25.10 saab klassi vahetada vaid mõjuval põhjusel.  Registreerimistasu sisaldab: ajavõttu, digitaalset diplomi, kohtunike tööd, stake-out ala, osalust ja suppi laupäeval. 

Registreerimine loetakse õnnestunuks registreerimistasu laekumisel, ülekanne tuleb sooritada registreerimisankeedi saatmise kuupäeval.
Maksekorraldusele tuleb korrektselt märkida: Võistlusklass, nimi.

AUTASUSTAMINE

Autasustamine toimub 31. oktoobril pärast võistluse lõppu võistluspaigas.

Võistlusklassid, kus on vähemalt 5 osalejat (käruklassis 3 osalejat) autasustatakse Baltospordi poolt karikate/medalitega. Lisaks panevad auhindu välja meie võistluse toetajad. Noori, juunioreid ja veterane autasustatakse eraldi juhul kui klassi on registreerunud vähemalt 5 võistlejat. Kui võistlejaid on vähem, siis kuuluvad nad täiskasvanute vanuserühma, kus parimat noort ja juuniori autasustatakse karikate/medalitega. Kõik finišeerujad saavad digitaalse diplomi.

FOTO – JA VIDEOGRAAFID

Anna meile teada kui soovid tulla võistlusele pildistama.

REKLAAM JA MÜÜK VÕISTLUSPAIGAS

Reklaam ja müük tuleb kooskõlastada korraldajaga. Võistluse toetajatele on toodete / teenuste reklaam ja müük võistluspaigas tasuta. 

MAJUTUSE INFO JA BRONEERIMINE

Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskuses on 54 majutuskohta.
Kallisaba Puhkemaja asub võistlusala vahetus läheduses (~500 m) ja selles on 33 majutuskohta. 
Tõrvaaugu Metsamajad asuvad võistlusalast 2,6 km kaugusel ja neis on 18 majutuskohta.

 

BALTO SÜGISKROSS 2021 PEAKORRALDUSTIIM

Anu Raja – peakorraldaja 
Richard Põldmaa ja Martin Kreek – rajameistrid

E-mail: info@baltosport.ee
Sündmus Facebookis: Balto Sügiskross 2021 / IFSS World Cup

 

ABILISED VÕISTLUSPÄEVADEL 

Ootame kõiki huvilisi aktiivselt kaasa lööma Balto Sügiskrossi 2021 korraldusse. Oma soovist anna teada peakorraldustiimi liikmele.

Toetajad