Baltosprint 2022

28. MAI 2022, PADISE TERVISERAJAD

Baltosprint 2022 on veokoeraspordi võistlus, kuhu on oodatud osalema kõik huvilised algajatest edasijõudnuteni koos oma koertega!

AJAKAVA

15:00 Registreerimine, varustuse – ja veterinaarkontroll.
16:00 Võistluse avamine, veokoeraspordi tutvustus, rajamärgistuse ja reeglite selgitus.
17:00 Stardid
Autasustamine algab orienteeruvalt 2 tundi peale viimase võistleja finisheerumist.

RADA

Raja pikkus on 3.4 km, DCK1 lasterada on kuni 500m ning DCY noorte (10-13a) rada on 1 km.

Rajamärgid: sinine ruut (liigu otse), punane ring (kui märk asetseb vasakul pool teed, pööra vasakule. Kui märk asetseb paremal pool teed, pööra paremale), kollane kolmnurk (ole tähelepanelik, sest rajal on mõni ohtlikum koht, nt. järsem langus, pööre, tõus, konarus teel vms)


VÕISTLUSKLASSID JA VÕISTLEJATE VANUSED

Võisteldakse jalgrattaveo -, tõukerattaveo – ja koerakrossi klassides. 

Tõukerattavedu
DS1 (1 koeraga). Juuniorid 14-18a., täiskasvanud al.19a. DS1 klassis avatakse eraldi arvestus naistele kui registreerub vähemalt 5 osalejat.
DS2 (1-2 koeraga). Täiskasvanud al. 19a.

Jalgrattavedu
DBW (1 koeraga, naised)
DBM (1 koeraga, mehed)
Juuniorid 16-18a. , täiskasvanud 19-39a., veteranid al.40a.

Koerakross

DCW (1 koeraga, naised)
DCM (1 koeraga, mehed)
Juuniorid 14-18a. , täiskasvanud 19-39 a., veteranid al. 40a.

Laste koerakross
DCK1 (1-koeraga, poisid ja tüdrukud), lapsed I vanuserühm …-7a.
DCK2 (1-koeraga, poisid ja tüdrukud), lapsed II vanuserühm 8-10a.
DCY (1-koeraga, poisid ja tüdrukud), lapsed III vanuserühm 11-13a.

Treeningklass
TRAINING – ajavõtuta treeningklass

Juuniorid ja veteranid võistlevad eraldi arvestuses juhul kui võistlusklassis on vähemalt 5 samas vanuseklassis võistlejat. Kui võistlejaid on vähem kui 5, tunnustatakse klassi parimat juuniorit/veterani medaliga.

Tunnustame eraldi ka esmakordselt võistlejaid.

VÕISTLUSKOERTE KATEGOORIAD

1. Avaklassi koerad (open class):
Kõik koerad, kes ei kuulu põhjamaiste kelgukoerte kategooriasse.

2. Põhjamaised kelgukoerad RNB (registered nordic breeds):
RNB1:siberi huskyd, kellel on FCI/EKL registreeritud tõutunnistus.
RNB2:alaska malamuudid, grööni koerad, jakuudi laikad ja samojeedid, kellel on FCI/EKL registreeritud tõutunnistus.

Põhjamaiste kelgukoerte osas peetakse klasside lõikes eraldi arvestust järgmistel tingimustel:
1. Võistlusklassi on registreerunud vähemalt 5 põhjamaiste kelgukoertega võistlejat. Sellisel juhul toimub eraldi arvestus põhjamaistele kelgukoertele (v.a. koerakrossis).
2. Tõukerattaveos (DS1, DS2) jaotatakse põhjamaised kelgukoerad omakorda kahte eraldi kategooriasse, juhul kui ühte kategooriasse on registreerunud vähemalt 5 rakendit:
RNB1 (siberi huskyd)
RNB2 (alaska malamuudid, grööni koerad, samojeedi koerad, jakuudi laikad)

NÕUDED KOERTELE

Kõik võistlevad koerad peavad olema terved, eakohaselt vaktsineeritud ja kiibistatud. Jalgratta – ja tõukerattaveos osalevad koerad peavad olema võistluspäeval vähemalt 18 kuu vanused. Laste koerakrossi klassides (DCK1, DCK2, DCK3) vähemalt 12 kuu vanused.

Põhjamaist tõugu koer peab olema FCI / Eesti Kennelliidus registreeritud tõutunnistusega (v.a. jakuudi laika tõugu kelgukoerad). Juhul kui koeral pole tõutunnistus registreeritud, võistleb ta avaklassi koerte kategoorias. Koer, kes on võistelnud ühes põhiklassis, võib lisaks võistelda ühe korra koerakrossi klassis ja ühe korra laste koerakrossi klassis. Koeri ei või võistluse ajal vahetada. Võta kaasa koera vet.pass, sest kohapeal on veterinaarkontroll.

INFO VÕISTLUSVARUSTUSE KOHTA

Võistleja võib äärmisel vajadusel oma spordivarustust laenata maksimaalselt ühele võistlejale, juhul kui ta on registreerimisvormis sellest teavitanud võistluse korraldajat ning kui ta ei tee sama spordivarustusega kahte starti. Nõutava varustusega saab tutvuda siin.

STARDIMAKSUD JA REGISTREERIMINE

Registreerimisperiood 12.03-22.05.2022
Täiskasvanud: 25€, Kelgukoerte Klubi Baltosport liikmele 20€
Lapsed: 5€
Treeningklass: 10€
Kui võistleja soovib võistelda kahel erineval alal, siis teise stardi tasu on 5€ soodsam.

AUTASUSTAMINE

Iga avatud võistlusklassi esikolmikut autasustatustatakse medalite  ja diplomitega. Juunioreid ja veterane autasustatakse eraldi juhul kui ühte või teise klassi on registreerunud vähemalt 5 võistlejat. Kui võistlejaid on vähem, siis kuuluvad nad täiskasvanute vanuserühma, kus parimat juuniori/veterani autasustatakse medali ja diplomiga.

Võistlusreeglid

 • Võistleja vastutus
  • Iga osavõtja kinnitab osalemisega, et vastutab ise oma ja enda koera või koerte tervisliku seisundi ja sportliku ettevalmistamise eest ning osaleb etapil täielikult omal riisikol ja täidab käesoleva juhendi ja IFSS võistlusreeglistiku nõudeid. IFSSi ja käesoleva juhendi erinevuste puhul lähtutakse viimasest.
  • Võistleja vabastab korraldaja, kohtunikud ja muud võistlusesse panustavad isikud vastutusest vigastuste tekkimisel rajal või võistlusalal.
  • Iga osavõtja vastutab enda ohutuse ja endast oleneva ohutuse eest kaasvõistlejate suhtes.
  • Kõik alaealised osavõtjad on rajal lapsevanema või hooldaja vastutusel.
  • Võistleja on kohustatud olema lugupidav korraldusmeeskonna suhtes. Korraldaja suhtes mittelugupidav käitumine on karistatav kirjaliku hoiatuse, 3minutilise ajatrahvi või võistluselt diskvalifitseerimisega.
 • Võistleja privaatsus
  • Võistlusel osalemisega annab võistleja korraldajale õiguse kasutada tehtud pilte avalikus kasutuses.
  • Võistleja kohustub esitama alati õigeid andmed.
  • Esitatud andmeid kasutatakse võistluse korraldamisel ning info e-kirjade saatmisel.

KONTAKT

Võistlust korraldab Kelgukoerte klubi Baltosport
info@baltosport.ee

Korraldaja jätab õiguse teha muudatusi, kui selleks tekib vajadus!