Balto Sügiskross 2023

Veokoeraspordi võistlus Kõrvemaal, 14.-15. oktoober 2023

Veokoeraspordi võistlus Balto Sügiskross 2023 toimub 14.-15.10 Kõrvemaa matka- ja suusakeskuses. Võistlusel on ühtlasi IFSS maailma karikasarja etapi akrediteering. Kogu võistlus viiakse läbi vastavalt IFSS võistlusreeglitele

Peakohtunik: Ülle Aaslav-Kaasik (IFSS race judge), abikohtunik: Margus Harak. Balto Sügiskrossile on oodatud kõik veokoeraspordi huvilised algtasemest edasijõudnuteni. Võistlus on kahepäevane, mis tähendab, et tulemuse kirja saamiseks tuleb rada läbida nii laupäeval kui pühapäeval, sest mõlema päeva ajad liidetakse.

AJAKAVA 

Laupäev, 14.10.2023

 • 11:00 – 13:00 Võistlusrada avatud, veterinaar- ja võistlusvarustuse kontroll.
 • 12:00 – 13:00 Võistlejate registreerimine.
 • 13:15 Võistluse avamine, raja instruktaaž. Võistlusrada on tutvumiseks suletud.
 • 14:00 Põhiklasside stardid I
 • 15:45 Laste koerakrossi klasside stardid I
 • 17:30 Koosolek, võistluspäeva kokkuvõte

Pühapäev, 15.10.2023

 • 10:00 Põhiklasside stardid II
 • 11:45 Laste koerakrossi klasside stardid II
 • Autasustamine algab 2 tunni jooksul pärast viimase võistleja finišeerimist

VÕISTLUSRADA

Võistlusraja pikkus käru -, jalgratta -, tõukeratta – ja koerakrossi klassides on 4.8 km, juuniorite koerakross 2.8 km. Laste koerakrossi raja pikkuseks on umbes 660 m DCK1 ja DCK2 klassides ning umbes 1400 m DCY klassis. Radade pikkuses võib tulla muudatusi, kuid seda tehakse vaid otsesel vajadusel ja lähtudes IFSS reeglitest.

Võistlusrada on hea lai, pöörded lauged, mõned laskumised väga kiired ja jagub teravad tõuse, tasub olla tähelepanelik. Pinnakate on peamiselt pehme, metsa ja suusa rajad, esineb kruusaseid lõike. Juuniorite raja stardi esimene osa ühtib tavaklasside võistlusrajaga, peale paari tõusu läheb läheb rada üle kergemaks lõiguks. Lõpu osa ühtib taaskord tava võistlusrajaga finišini.

Esimese päeva stardinimekiri koostatakse loosi alusel, teise päeva stardid tulevad esimese päeva tulemuste põhjal.

4.8km rada
2.8km rada
1.4km rada
660m rada

RAJAMÄRGID
Sinine ruut: liigu otse
Punane ring vasakul pool teed: pööra vasakule; paremal pool teed: pööra paremale
Kollane kolmnurk: ole ettevaatlik, sest rajal on mõni ohtlikum koht nt. järsem langus, pööre, tõus, konarus teel vms.

Valepöörded on blokeeritud võrgu, märgistuslindiga või viidaga vastavalt IFSS reeglitele.

VÕISTLUSKLASSID JA VÕISTLEJATE VANUSED

Võistlejal on võimalus teha ühel võistluspäeval maksimaalselt kaks starti. Topeltstardid ühes ja samas võistlusklassis ning kategoorias pole lubatud. Näide naiste jalgrattaveoklassi põhjal: lubatud ei ole osaleda kaks korda DBW RNB klassis, kuid lubatud on startida kahes erinevas kategoorias, milleks jalgrattaveos on DBW Open ja DBW RNB.

Topeltstartijatel palume arvestada, et tema järgmine start võib olla 10-15 minuti pärast finišeerimist ning korralikult välja puhkamiseks ei pruugi jääda piisavalt aega.

KÄRUVEDU
DR4 (3 kuni 4 koeraga, mehed ja naised). Juuniorid sünniaastaga 2006 kuni 2010, täiskasvanud sünniaastaga kuni 2005.

TÕUKERATTAVEDU
DSW1 (1 koeraga, naised)
DSM1 (1 koeraga, mehed)
Noored sünniaastaga 2011 kuni 2013, juuniorid sünniaastaga 2006 kuni 2010, täiskasvanud sünniaastaga kuni 2005.
DS2 (1 kuni 2 koeraga, mehed ja naised). Täiskasvanud sünniaastaga kuni 2005.

JALGRATTAVEDU
DBW (1 koeraga, naised)
DBM (1 koeraga, mehed)
Juuniorid sünniaastaga 2006 kuni 2008, täiskasvanud sünniaastaga 1985 kuni 2005, veteranid kuni 1984.

KOERAKROSS
DCW (1 koeraga, naised)
DCM (1 koeraga, mehed)
Juuniorid sünniaastaga 2006 kuni 2010, täiskasvanud sünniaastaga 1985 kuni 2005, veteranid kuni 1984.

LASTE JA NOORTE KOERAKROSS
DCK1 (1 koeraga, poisid ja tüdrukud), lapsed I vanuserühm sünniaastaga alates 2016.
DCK2 (1 koeraga, poisid ja tüdrukud), lapsed II vanuserühm sünniaastaga 2014 kuni 2015.
DCY (1 koeraga, poisid ja tüdrukud). Noored sünniaastaga 2011 kuni 2013. Võimalusel avatakse eraldi klassid DCWY ja DCMY.

Noored, juuniorid ja veteranid võistlevad eraldi arvestuses juhul kui võistlusklassis on vähemalt 5 samas vanuseklassis võistlejat. 

KATEGOORIAD

 1. Avaklassi koerad (open class): kõik koerad, kes ei kuulu põhjamaiste kelgukoerte kategooriasse.
 2. Põhjamaised kelgukoerad RNB (registered nordic breeds):
  RNB1:
  siberi huskyd, kellel on FCI/EKL registreeritud tõutunnistus.
  RNB2: alaska malamuudid, grööni koerad, kanada eskimokoerad, samojeedid, kanada eskimokoerad ja jakuudi laikad, kellel on FCI/EKL registreeritud tõutunnistus.

Põhjamaiste kelgukoerte osas peetakse klasside lõikes eraldi arvestust järgmistel tingimustel:

 1. Võistlusklassi on registreerunud vähemalt 5 põhjamaiste kelgukoertega võistlejat. Sellisel juhul toimub eraldi arvestus põhjamaistele kelgukoertele (v.a. koerakrossis).
 2. Tõukerattaveos (DS1, DS2) ja käruveos (DR4 ja DR6) jaotatakse põhjamaised kelgukoerad omakorda kahte eraldi kategooriasse, juhul kui mõlemasse kategooriasse on registreerunud vähemalt 5 rakendit:
  RNB1 (siberi huskyd)
  RNB2 (alaska malamuudid, grööni koerad, samojeedi koerad, jakuudi laikad)

Võistlusnädalal avaldame informatsiooni avatavatest klassidest.

NÕUDED KOERTELE JA VETERINAARINFO

Kõik võistlevad koerad peavad olema terved, eakohaselt vaktsineeritud ja kiibistatud. Kõikides põhiklassides võistlevad koerad peavad olema võistluspäeval vähemalt 18 kuu vanused. Laste (DCK1 ja DCK2) ja noorte (DCY) koerakrossi klassides vähemalt 12 kuu vanused.

Põhjamaist tõugu koer peab olema FCI / Eesti Kennelliidus registreeritud tõutunnistusega. Juhul kui koeral pole tõutunnistus registreeritud, võistleb ta avaklassi koerte kategoorias. Koeri ei või võistluse ajal vahetada. Võta kaasa koera veterinaarpass, sest kohapeal on veterinaarkontroll. Mõlemal võistluspäeval on kohapeal veterinaararst.

VÕISTLUSVARUSTUS

Võistlusvarustus peab vastama IFSS võistlusreeglitele. Võistluse peakohtunik ja abikohtunik kontrollivad koerte alal (stake-out) ja stardialal enne starte pisteliselt kasutatava võistlusvarustuse ning loomade heaolu garanteerimise meetmete reeglitepärasust. 

NB! Võistlusalal pole lubatud reeglitele mittevastavate karabiinide kasutamine (s.h jalutusrihmad, stake-out liinid jne).

Võistleja võib äärmisel vajadusel oma spordivarustust laenata maksimaalselt ühele võistlejale, juhul kui ta on registreerimisvormis sellest teavitanud võistluse korraldajat ning kui ta ei tee sama spordivarustusega kahte starti.

NB! Paraku ei ole kõigile topeltstartijatele, koerte ja/või varustuse jagajatele võimaldada võimalikult pikka vahet startide vahele. Loomulikult arvestame, et jõuaksid tagasi enne järgmist starti. Seega, kui jagad varustust või koera, teed kaks starti, siis veendu, et sul oleks enne starti kõik läbi mõeldud.

STARDIMAKSUD JA REGISTREERIMINE

01.08 kuni 1.10 täiskasvanud, juuniorid ja veteranid 50€ / noored ja lapsed 15€.
2.10 kuni 8.10 täiskasvanud, juuniorid ja veteranid 65€ / noored ja lapsed 15€.
9.10 kuni 14.10 ei ole registreerimine enam võimalik.
Baltospordi liikmetele hinnasoodustus -5€ esimesest registreerimisest.

Võistleja topeltstart on esmasest registreerimishinnast 20€ soodsam.

Juba eelnevalt registreeritud klassi vahetamine kuni 1. oktoobrini on tasuta. Ilma mõjuva põhjuseta (veterinaari näidustustus või õnnetusjuhtum) vahetamise 2.10 kuni 8.10 tasu on 15€.  Alates 9.10 saab klassi vahetada vaid mõjuval põhjusel ja vahetustasuga 15€. 

Registreerimistasu sisaldab: ajavõttu, digitaalset diplomi, kohtunike tööd, stake-out ala, osalust ja suppi laupäeval. 

Registreerimine loetakse õnnestunuks registreerimistasu laekumisel, ülekanne tuleb sooritada registreerimisankeedi saatmise kuupäeval.
Maksekorraldusele tuleb märkida selgitusse arve number.

AUTASUSTAMINE

Autasustamine toimub 15. oktoobril pärast võistluse lõppu võistluspaigas.

Võistlusklassid, kus on vähemalt 5 osalejat (käruklassis 3 osalejat) autasustatakse Baltospordi poolt karikate/medalitega. Lisaks panevad auhindu välja meie võistluse toetajad. Noori, juunioreid ja veterane autasustatakse eraldi juhul kui klassi on registreerunud vähemalt 5 võistlejat. Kui võistlejaid on vähem, siis kuuluvad nad täiskasvanute vanuserühma, kus parimat noort ja juuniori autasustatakse karikate/medalitega. Kõik finišeerujad saavad digitaalse diplomi.

Võistlusreeglid

 • Võistleja vastutus
  • Iga osavõtja kinnitab osalemisega, et vastutab ise oma ja enda koera või koerte tervisliku seisundi ja sportliku ettevalmistamise eest ning osaleb etapil täielikult omal riisikol ja täidab käesoleva juhendi ja IFSS võistlusreeglistiku nõudeid. IFSSi ja käesoleva juhendi erinevuste puhul lähtutakse viimasest.
  • Võistleja vabastab korraldaja, kohtunikud ja muud võistlusesse panustavad isikud vastutusest vigastuste tekkimisel rajal või võistlusalal.
  • Iga osavõtja vastutab enda ohutuse ja endast oleneva ohutuse eest kaasvõistlejate suhtes.
  • Kõik alaealised osavõtjad on rajal lapsevanema või hooldaja vastutusel.
  • Võistleja on kohustatud olema lugupidav korraldusmeeskonna suhtes. Korraldaja suhtes mittelugupidav käitumine on karistatav kirjaliku hoiatuse, 3minutilise ajatrahvi või võistluselt diskvalifitseerimisega.
 • Võistleja privaatsus
  • Võistlusel osalemisega annab võistleja korraldajale õiguse kasutada tehtud pilte avalikus kasutuses.
  • Võistleja kohustub esitama alati õigeid andmed.
  • Esitatud andmeid kasutatakse võistluse korraldamisel ning info e-kirjade saatmisel.
 • Rajaga võib tutvuda liikudes mõistlikus tempos. Koos koeraga võib rajaga tutvuda vaid jalgsi.
 • Võistlejate rajal olemise ajal ei tohi võistleja, kes sellel hetkel ei võistle, ega teda saatvad isikud olla rajal koos koertega.

FOTO – JA VIDEOGRAAFID

Anna meile teada kui soovid tulla võistlusele pildistama.

REKLAAM JA MÜÜK VÕISTLUSPAIGAS

Reklaam ja müük tuleb kooskõlastada korraldajaga. Võistluse toetajatele on toodete / teenuste reklaam ja müük võistluspaigas tasuta. 

MAJUTUSE INFO JA BRONEERIMINE

Kõrvemaa matka- ja suusakeskuses on majutuskohad ning telkimisvõimalus.
Nelijärve puhkekeskus
Jäneda mõisa külalistemaja
Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskuses on 54 majutuskohta.
Kallisaba Puhkemajas on 33 majutuskohta. 
Uuejärve Matkapesa kodumajutus

BALTO SÜGISKROSS 2023 PEAKORRALDUSTIIM

Anu Raja – peakorraldaja
Tarvo Siim – rajameister

E-mail: info@baltosport.ee
Sündmus Facebookis: Balto Sügiskross 2023 / IFSS World Cup

Võistluse korraldajad jätavad endale õiguse muuta võistlusjuhendit vajaduse korral. Muudatustest teavitame osalejaid Facebooki ürituse lehel.

ABILISED VÕISTLUSPÄEVADEL 

Ootame kõiki huvilisi aktiivselt kaasa lööma Balto Sügiskrossi 2023 korraldusse. Oma soovist anna teada peakorraldustiimi liikmele.

Toetajad